VFT - SLAVICA

Početna » O nama » Elektroterapija » Kozmetički tretmani » Patronaža » Taping

Primeri za vežbe

vežbe 1 *** vežbe 2 *** vežbe 3 *** vežbe 4 *** vežbe 5 *** vežbe 6

 

Kineziterapija kao oblast fizikalne terapije predstavlja primenu kontrolisanih pokreta u terapijskom lečenju a sve ima za cilj da se uspostavi optimalno i funkcionalno delovanje organizma u celini.

Kineziterapija je osnova fizikalne terapije bez koje se ne može zamisliti uspešna medicinska rehabilitacija. Kontrolisani pokreti pojedinih delova tela i celog tela predstavljaju vežbe kao osnov kineziterapije.

Kineziterapija je obuhvaćena aktivnim i pasivnim vežbama.

* obuka hoda sa štakama ili štapom

* vežbe pacijenata sa ENDOPROTEZOM - veštački kuk

* vežbe kod pacijenata sa HEMIPLEGIJOM - stanje posle šloga

* vežbe kod pacijenata sa OSTEOPOROZOM

* vežbe kod pacijenata sa LUMBALNIM SINDROMOM - bolom u leđima

* vežbe za brzi oporavak nakon FRAKTURA-preloma, nakon skidanja gipsa ili longeta

* vežbe i obuka u AKTIVNOSTIMA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA kod drugih patoloških stanja (bolesti)

- vežbe istezanja i jačanja mišića kod cervikalnog sindroma

- obuka zaštitnih položaja i pokreta

- vežbe disanja

- vežbe relaksacije

- vežbe za korekciju ravnih stopala

- korektivna gimnastika

- vežbe za skoliozu i kifozu

 

Za sprovođenje i uspešnost vežbi potreban je nadzor i stručna pomoć višeg fizioterapeuta. Terapijski efekti kineziterapije su: poboljšanje funkcije disajnih organa nervnog sistema i organa za varenje, takođe i obima pokretljivosti u zglobovima, povećanje mišićne snage i elastičnost a najvažnije zbog čega i kineziterapija postoji je stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti.