fIZIKALNA TERAPIJA

Fizikalna terapija predstavlja primenu fizičkih agenasa u svrhu

1. terapije

2. metafilakse (sprečavanje pogoršanja i recidiva obolenja)

3. medicinska rehabilitacija

 

Fizikalna terapija podrazumeva terapijsko delovanje raznih fizičkih agenasa primenjenih preko određenih fizioloških struktura kao što su koža i sluzokoža.

 

Adekvatne doze agenasa koje ne narušavaju integritet tkiva a deluju u vidu draži na ekstero i proprioceptore i dovode do lokalnih i opštih reakcija organizma. Ovakvom metodom lečenja zasnovanog na dejstvu draži i reakcije organizma na tu draž predstavlja fizikalnu terapiju.

Zavisno od vrste fizičkog agensa koji se koristi može biti različite vrste terapija.

- sono (ultrazvuk terapija)

- magnetna terapija

- laser

- kineziterapija (vežbe sa pacijentima)

- kinesiotaping (postavljanje traka na bolna mesta)